Leppävirran kotouttamisohjelma

Leppävirran kunnan kotouttamisohjelma hyväksyttiin valtuustossa 3.5.2021§ 20. Kotouttamisohjelma perustuu lakiin ja sen laatimisesta vastaa kunta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Kotouttamisohjelma sisältää

  • suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina
  • suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä
  • suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä

Kotouttavasta työstä Leppävirran kunnassa vastaa kotoutumisohjaaja:

kotoutumisohjaaja Sonja Tuovinen, sijaisena toimii Piia Anttila
p. 044 444 2496
sonja.tuovinen@varkaus.fi

piia.anttila@varkaus.fi