Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sairauden hoitoon, asumiseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista asiakkaan omatoimisuutta tukien ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Kotihoidon asiakkuus alkaa aina kotihoidon arviointijaksolla. Osa kotihoidon palveluista
voidaan tuottaa erilaisten teknologisten välineiden avulla (esim. etähoivalaite tai
lääkeautomaatti). Arvitiimin yhteystiedot

Kotihoitoon kuuluu myös tukipalveluita, joita ovat ateria- ja turvapalvelu.

Palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin hoidon ja hoivan tarpeesta sekä palveluista yhdessä asiakkaan kanssa. Leppävirran perusturvalautakunta on tehnyt myöntämiskriteerit, joita noudatetaan palveluita ja hoitoa suunniteltaessa. Kotihoidonkriteerit >>

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma >>

Säännöllisestä ja jatkuvasta kotihoidosta peritään kuukausimaksu, jonka perusteena ovat asiakkaan tulot ja palvelujen määrä. Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntikohtainen maksu.

Kotihoidon maksut: ks. Asiakasmaksut >>

Palaute lomake >>

Kotihoidon laskutusasiat
Asiakaspalvelusihteeri Päivi Paasikivi-Nikkanen
puh. 044 7507 012

Tästä voit tarvittaessa tulostaa itse tuloselvityslomakkeen. Tuloselvityslomake >>

Lisätietoa kotihoidon palveluista

Palveluohjaajat

Asiakkaan hoitoon ja palvelujen suunnitteluun liittyvät asiat
- Yhteydenotot arkisin ma-to klo: 12-14, ja pe klo 12-13 takaisinsoitot tapahtuvat muiden työtehtävien ohessa kolmen päivän sisällä
-Ikäihmisten palveluohjaus puh. 044 790 6083
- Omaishoito puh. 044 797 5524

Kotihoidon esimies Susanna Räisänen

puh. 044 797 5413

 

Hoivapalvelujohtaja Airi Piiponniemi

puh. 040 849 2917

- sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
- käyntiosoite: kunnantalo, Savonkatu 39
- postiosoite: PL 4, 79101 Leppävirta

Kotihoidon puhelinnumerot

Työnjakaja puh. 044 797 5109