Kiinteistöjen Kvv-laitteiden tarkastustoimita

Kiinteistöjen Kvv- laitteiden luvanvaraisesta suunnitelmien ja asennusten tarkastustoiminnasta vastaa rakennusvalvontaviranomainen.

Kiinteistön vesihuoltoon liittyvillä verkoston rakentamis- ja uusimistoimenpiteillä on lähes poikkeuksetta vaikutusta käyttäjien terveydellisiin oloihin. Siksi (maankäyttö- ja rakennuslain 125 ja 126 §:n mukaan) em. toimenpiteet ovat luvanvaraisia ja niiden osalta noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osien A1 (työn valvonta), A2 (suunnitelmat) ja D1(kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot) mukaisia määräyksiä ja ohjeita.

Lisäksi tulee usein kyseeseen kosteusongelmien hallittavuuden vuoksi myös kiinteistöjen ilmanvaihtoon liittyvät parantamistoimenpiteet, joista on määrätty SRMK:n osassa D2. Tulkintatilanteissa ohjeistuksesta ja neuvonnasta vastaa rakennustarkastaja.

Mikäli verkostoon liittymisen yhteydessä ei tehdä luvanvaraisia toimenpiteitä, liittyjän on toimitettava ilmoitus liittymisestä ja SRMK:n D6 mukaisen pätevyyden omaavan henkilön tai rakennusvalvonta viranomaisen todistus kiinteistön laitteiden toimivuudesta.