Kuopion seudun kevyen liikenteen strategiatyö

Tavoitteena oli määritellä monipuolinen toimenpideohjelma seudun kevyen liikenteen suosion lisäämiseksi ja aseman parantamiseksi. 

Työ laadittiin käyttäjäryhmälähtöisesti ja se sisältää seudun kevyen liikenteen nykytilaselvityksen, kehittämistyön tavoitteet sekä toimenpideohjelman ja toimintamallin tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi määritettiin kevyen liikenteen laatukäytäväverkosto.

Kuopion seudun kevyen liikenteen kehittämiseksi asetettiin seuraavat tavoitteet:

 • Kevyen liikenteen aseman parantaminen ja suosion lisääminen ihmisten arkiliikkumisessa.
 • Lasten koulu- ja harrastusmatkaliikkumisen sekä aikuisten työmatkaliikkumisen olosuhteiden ja viihtyisyyden parantaminen. Ikääntyvien omatoimisen liikkumisen tukeminen.
 • Myönteisen ja turvallisen liikenneilmapiirin sekä turvavälineiden käytön edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
 • Kaikkien liikkujien liikennesääntötietämyksen, kevyen liikenteen reitti-informaation sekä reittien olosuhdeinformaation lisääminen.
 • Matkaketjujen toimivuuden parantaminen.
 • Seudullisen palautejärjestelmän kehittäminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi muodostettiin kuusi toimenpidekokonaisuutta, jotka sisältävät useita yksittäisiä toimia:

 1. Tiedottaminen (strategian kärkiteema).
 2. Rakenteelliset toimenpiteet.
 3. Kunnossapito ja tiedonkeruu.
 4. Kevyen liikenteen arvostuksen nostaminen ja suosion lisääminen.
 5. Suojavarusteiden käytön edistäminen.
 6. Yhteistyön lisääminen.

Toimenpidekokonaisuuksista määriteltiin kärkihankkeet, joiden toteuttamisesta strategian jalkauttaminen aloitetaan. Kärkihankkeiden valinnassa painotettiin erityisesti lapsiin ja työmatkaliikkujiin kohdistuvia vaikutuksia. Strategian lapsiin kohdistuvat vaikutukset arvioitiin omana kokonaisuutenaan osana EKOTULI-ohjelmaa.

Kuopion seudun kevyen liikenteen strategia on luettavissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen Julkaisut -verkkosivulla (pdf-tiedosto, 4,4 Mt).

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Noora Airaksinen, Sito-Kuopio Oy puh. 0400 922 372,
Tienpidon suunnittelija Mika Savolainen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puh. 040 542 2852