Leppävirran kunnan kesäyrittäjyystuki  kesäyritystoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen.

 
Kesäyrittäjyystukea voivat hakea 16 - 24 vuotta tänä vuonna täyttävät leppävirtalaiset nuoret, jotka ovat Savon ammattiopiston (ml. Varkauden lukio) opiskelijoita tai ovat hakeneet Savon ammattiopistoon (ml Varkauden lukio) yhteishaussa. Kohderyhmää ovat myös edellä mainittuun ikäryhmään kuuluvat Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijat, jotka ovat kirjoilla Leppävirralla.   

Kesäyrittäjyystukea saadakseen hakijan on sitouduttava Savon ammattiopiston järjestämään noin viikon pituiseen Nuori Yrittäjyys -ohjelman mukaiseen - yrittäjyyskoulutukseen ja siihen liittyviin tapaamisiin.

Kesäyrittäjyysohjelmaan hakeutuvan nuoren on oltava edellä mainitun oppilaitoksen kirjoilla kesäyrityksen toiminta-aikana.

Tuen saadakseen kesäyrittäjyysohjelmaan hakevan henkilön tai henkilöiden yritysidean on oltava liiketaloudellisesti perusteltu. Yritystoiminta tulee perustaa tammikuun-kesäkuun 2019 välisenä aikana.  Kesäyrittäjyystukea voivat saada myös ne nuoret, jotka ovat perustaneet NY Vuosi Yrittäjänä – yrityksen 1.1.2019 jälkeen. 

Tuen määrä on 500 euroa/henkilö.

 Kesäyrittäjyysohjelmaan hakeneille järjestetään haastattelu 1.4.2019, jossa ovat mukana Uusyrityskeskus Wäläkyn ja Savon ammattiopiston edustajat sekä kunnan edustaja. Sen jälkeen hakijat saavat tiedon mahdollisuudesta kunnan kesäyrittäjyystukeen.

Kesäyrittäjyydestä voi näyttöjen avulla saada opintosuorituksia, joita voi olla mahdollista hyödyntää myöhemmissä opinnoissa.

Tarvittaessa kesällä aloitettua yritystoimintaa voi myös jatkaa NY -ohjelman mukaisesti (oppilaitoksesta riippuen) seuraavan lukuvuoden ajan

Kesäyrittäjyysohjelman hakuaika on 4.2. – 8.3.2019 ja ohjelmaan haetaan Webropol-lomakkeella

 

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Jonna Torni-Holopainen, p. 044 797 5057, jonna.torni-holopainen@leppavirta.fi