Leppävirran kaavoituskatsaus 2022

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL § 7) mukaisessa kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kunnassa ja maakunnan liitossa olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Niiden käsittelyvaiheista sekä muista toimista, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Lisätietoja:

kaavoittaja Suvi Nenonen, p. 044 797 5523
sähköposti suvi.nenonen@leppavirta.fi

Kaavoituskatsaus 2022

Kaavoituskatsaus 26.1.2022 § 5