Kaavoitus- ja maankäytön palvelut

  • asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen

  • maanomistajan toimesta laadittavien ranta-asemakaavojen ja niiden muutosten käsittely

  • kaavan pohjakartan tarkastaminen ja hyväksyminen

  • lausunnot

  • tontin varaus

  • kaupan vahvistus sekä

  • karttatulosteiden, otteiden ja paikkatietoaineistojen tuottaminen

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat 1.1.2023