Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta on osana toimijoiden verkostoa: Kunnan rooli on rakentaa aktiivisesti vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä kuntalaisille että erilaisille toimijoille (yhdistykset, yritykset, muut). Kunnan resurssit (tilat, osaaminen, henkilöstö) tulevat jatkossa olemaan laajemmin koko kuntayhteisön käytettävissä.

Kunnan tehtävänä on myös edistää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikuttaa toimintaympäristön kehittämiseen omilla toimenpiteillään (esim. tilojen ja alueiden käyttömahdollisuus, avustukset, päätöksenteko, yhteiset hankkeet). Terveyttä ja hyvinvointia tukevan, ongelmia ennaltaehkäisevän työn painottaminen on tavoitteena kunnan omassa ja sen tukemassa toiminnassa.

Leppävirran strategia 2021

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittäminen on keskiössä Leppävirran strategiassa. Kuudesta päätavoitteesta neljä viittaa suoraan hyvinvoinnin ja terveyden kehittämiseen:

Leppävirta

  • edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia
  • panostaa liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen
  • lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut
  • tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta.

Kaikki toimialat mukana:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Leppävirralla tehdään kaikilla kunnan toimialoilla:

Kuva Leppävirran kunnan hyvinvoinnin johtamisesta

 

Työryhmien kokoonpano ja muistiot:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä)
Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen työryhmä (LAPE-työryhmä)
Liikenneturvallisuustyöryhmä (LIITU-ryhmä)

Lisätietoja:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pohjois-Savossa
Hyvinvointikertomus (Pohjois-Savo)

Laaja hyvinvointikertomus (Leppävirta)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Leppävirta)

TEA-viisari
Sotkanet - tilastohaku