Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta on osana toimijoiden verkostoa: Kunnan rooli on rakentaa aktiivisesti vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä kuntalaisille että erilaisille toimijoille (yhdistykset, yritykset, muut). Kunnan resurssit (tilat, osaaminen, henkilöstö) tulevat jatkossa olemaan laajemmin koko kuntayhteisön käytettävissä.

Kunnan tehtävänä on myös edistää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikuttaa toimintaympäristön kehittämiseen omilla toimenpiteillään (esim. tilojen ja alueiden käyttömahdollisuus, avustukset, päätöksenteko, yhteiset hankkeet). Terveyttä ja hyvinvointia tukevan, ongelmia ennaltaehkäisevän työn painottaminen on tavoitteena kunnan omassa ja sen tukemassa toiminnassa.

Leppävirran strategia 2025

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittäminen on keskiössä Leppävirran strategiassa:

Leppävirta

- kannustaa liikunta-, kulttuuri- ym harrastuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen
- on lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut
- tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta kaikenikäisille
- on vahva, vireä ja yhteistyökykyinen kunta
- on puhtaasti kasvava ympäristö ihmisille ja yrityksille
- tukee kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kannustaa ja antaa tilaa omatoimisuudelle

Kunnan kaikki toimialat mukana:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Leppävirralla tehdään kaikilla kunnan toimialoilla:

Kuva Leppävirran kunnan hyvinvoinnin johtamisesta

 

Työryhmien kokoonpano ja muistiot:

Hyvinvointityöryhmä (KH 30.8.2021 päätös § 179)
Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen työryhmä (LAPE-työryhmä)
Liikenneturvallisuustyöryhmä (LIITU-ryhmä)
NOPPA-työryhmä
PAKKA-työryhmän toiminta

Hyvinvointiryhmän muistiot:

9.2.2023
Liitteet: 
Hyvän mielen kunta tarkistuslista_info.pdf

16.11.2022
8.9.2022
Liitteet: 
§ 9 Hyvinvointialueelle siirtyminen
§ 10 Hanke-esittely
§ 12 Hyvinvointibudjetti

12.5.2022
Liitteet:
Leppävirran nuorten hyvinvointikyselyn tulokset
Vuosikertomus 2021

23.3.2022
Liitteet:
EPT suunnitelman luonnos
Hyvän mielen kunnan tarkistuslista
26.1.2022
9.11.2021
7.9.2021

Lisätietoja, aineistoja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pohjois-Savossa
Hyvinvointikertomus (Pohjois-Savo)

Laaja hyvinvointikertomus (Leppävirta)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Leppävirta)
Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma (LYK)
LYK vuosikello

TEA-viisari
Sotkanet - tilastohaku 

Tilaisuuksien aineistot:


18.5.2021 Kiusaamisen vastaisen ohjelman aloituspalaveri

Leppävirran kunnanvaltuusto on ottanut vastaan Raahen kaupunginvaltuuston haasteen koskien kaikkia Suomen kuntia koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi sekä nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Leppävirran kunnan oppilashuollon ohjausryhmä toimii moniammatillisena kiusaamisen vastaisen ohjelman ohjausryhmänä. Ryhmässä on kaikkien koulujen, varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden edustus, kuraattori, psykologi, terveydenhoitajia sekä sosiaalitoimen edustus. Nuorisovaltuusto on aktiivisena toimijana mukana suunnittelussa. Lisäksi muita tahoja pyydetään mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Tilaisuudessa kerrottiin Leppävirralla toteutetuista kiusaamisen vastaisista toimenpiteistä ja toimintamalleista sekä aloitetaan kiusaamisen vastaisen ohjelman suunnittelu Leppävirralla. Lisätietoja: https://minedu.fi/kiusaamisen-ehkaisemisohjelma 

Tilaisuudessa esitelty aineisto:

OHJELMA

PRO KOULU

ÄLÄ KIUSAA-TIIMI JA VERSO-VERTAISSOVITTELU

4.10.2021 Kiusaamisen vastaisen ohjelman suunnittelutilaisuus

Raahen kaupunginvaltuuston haaste kiusaamisen vastaiseen työhön on aina ajankohtainen. Viime vuoden lopussa Leppävirran kunnanvaltuutetut päättivät vastata haasteeseen ja samassa yhteydessä sitoutua omalla esimerkillään noudattamaan kiusaamista ennalta ehkäisevää ja toisista välittävää mallia. Kiusaaminen on eri selvitysten mukaan vähentynyt 2000-luvulla, mutta se on edelleen ongelma, jota ei voida sivuuttaa. Kiusaamisen väheneminen kertoo siitä, että koulut, päiväkodit ja työyhteisöt tekevät paljon asioita oikein. Kiusaamisen vastainen työ on kuitenkin jatkuvaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä. Leppävirran kiusaamisen vastainen ohjelma rakentuu pala kerrallaan. Valmista materiaalia on paljon, ja yhteisten linjausten löytämseksi jatketaan keskustelua eri tahoilla osallistaen väkeä mahdollisimman laajasti. Kiitokset kaikille tähän saakka mukana olleille hyvistä pohdinnoista.

TILAISUUDEN AINEISTO

12.10. Yhdistysfoorumi - teemana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

TILAISUUDEN AINEISTOT

Järjestöyhteistyö tulevalla hyvinvointialueella / Anne Aholainen, Osallisuus- ja järjestökoordinaattori, POSOTE20 -hanke
Tukea leppävirtalaisille sosiaali- ja terveysjärjestöille/ Sirpa Jyräs-Ikonen, Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry
Leppävirran hyvinvointiryhmän toiminta, Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 –kehitysohjelma ja Hyvän mielen kunta -hanke

7.3. Korona on syvältä - keskustelutilaisuus

Leppävirran kunta ja seurakunta järjestivät yhdessä ”Korona on syvältä” - paneelikeskustelutilaisuuden. Meillä kaikilla on huoli pandemian seurauksista kärsivistä kuntamme nuorista. Kuinka voisimme yhdessä olla tukemassa heitä kohti hyvää itsenäistä elämää? 
Puheenvuoro - Sari Ihalainen