Leppävirran kunnan hankintastrategia

Leppävirran kunnan, yrittäjien välisestä yhteistyöstä ja sisäisistä hankintatoiminnan haasteista on noussut tarve hankintastrategian laatimiselle.

Hankintastrategian kantavana ajatuksena on ollut tuoda hankintastrategiaan näkyväksi Leppävirran kuntastrategia sekä tahtotila paikkakunnan elinkeinotoiminnan huomioimisesta hankinnoissa. Lisäksi on haluttu sujuvoittaa ja nopeuttaa hankintojen suorittamista pienhankinnoissa.

Hankintastrategia täsmentää Leppävirran kunnan strategiaa hankintojen näkökulmasta. Hankintastrategiassa linjataan, mitä ostetaan ja mitä tuotetaan itse, millä periaatteilla päätökset ja mahdollinen hankinta tehdään ja kuka vastaa päätöksenteosta.  Hankintastrategian liitteenä on hankintasuunnitelmapohja ja erillinen pienhankintaohje.

Hankinnoissa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä julkisista hankinnoista. Lainsäädännön johtavana periaatteena on avoimen kilpailun edistäminen. Hankintastrategia koskee kunnan oman toiminnan lisäksi kuntakonserniin kuuluvia yhtiöitä.

Kunnanhallitus 22.1.2018 § 13

Kunnanhallitus on hyväksynyt päivitetyn hankintastrategian ja pienhankintaohjeen.

Leppävirran kunnan hankintastrategia

(Hankintasuunnitelmaan on koottu yli 15 000 € suuruiset hankinnat. Suunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan vuoden aikana.)

Hankintastrategia hyväksytty Kunnanhallituksessa 22.1.2018

Pienhankintaohje hyväksytty kunnanhallituksessa 20.1.2018

Leppävirta hankintasuunnitelma 2020

Lisätiedot:

Talousjohtaja Sirpa Voutilainen
puh. 044 790 6077
Kunnansihteeri Anssi Nykänen 
puh. 044 797 5533