Hakeminen ja maksut

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku, hakemus tehdään eDaisy sähköisen asioinnin kautta. Hakemus on jätettävä 4 kuukautta ennen toivotun hoidon alkamista.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, pyritään varhaiskasvatuspaikka järjestämään kahden viikon kuluessa.

Varhaiskasvatushakemuksen liitteeksi tulee olla tuloselvitys liitteineen sekä asiantuntijan lausunto, mikäli lapsella on erityisen tuen tarvetta. Tuloselvityksen voi tehdä sähköisesti ja siihen voi myös liittää tarvittavat liitteet sähköisesti.

Lisätietoja saa päiväkodinjohtajilta.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos

Varhaiskasvatusoikeus muuttuu 1.8.2016 alkaen, jolloin kaikilla lapsilla on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa joko osapäiväisesti (4t/pv) tai osaviikkoisesti vanhempien toiveen mukaisesti. Kunta päättää lapsikohtaisesti tarkemmat, säännölliset toiminta-ajat. 

Oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen on mikäli lapsen vanhemmat tai huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä päätoimisesti. Edellä mainitun tilanteen päätyttyä varhaiskasvatusta on edelleen järjestettävä kahden kuukauden ajan, paitsi jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää eläkkeelle.

Lapsella on myös oikeus säädettyä laajempaan, harkinnanvaraiseen varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi tai jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista.

Esiopetusikäisillä on oikeus vain esiopetukseen 4 tuntia päivässä esiopetuksen työpäivinä, silloin kun toinen vanhempi tai huoltaja on kotona. Ns. harkinnanvaraisin perustein voi lapsella olla oikeus varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi.

 

Sähköinen varhaiskasvatushakemus ohjeineen löytyy valikosta sähköinen asiointi.

Tutustu myös kohtaan yksityinen varhaiskasvatus, kirkonkylän alueella on elokuusta 2019 alkaen vapaita hoitopaikkoja yksityisillä perhepäivähoitajilla.

 

Tulostettavat lomakkeet:

Varhaiskasvatushakemus
Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksuohje 1.8.2018 alkaen löytyy täältä.
Koululautakunnan päätös asiakasmaksuista 15.5.2018 tästä.