Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä vähintään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista. Mikäli hoidon tarve johtuu molempien huoltajien työllistymisestä tai opiskelusta varhaiskasvatuspaikka pyritään järjestämään 2 viikon kuluessa.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisen asioinnin kautta palvelussa https://leppavirta.daisynet.fi/eDaisy

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Huomioon otettavat tulot asiakasmaksuissa

Asiakasmaksutiedote huoltajille 1.8.2022

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Asiakasmaksutiedote huoltajille 1.3.2023 alkaen.