Leppävirran kunnan graafinen ohjeisto

Uusi ohjeisto ilmestyy tänne valmistuessaan.