Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset


Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee liikuntaa, kulttuuria, kyliä ja muuta kansalaistoimintaa avustuksilla. Haettavista avustuksista tiedotetaan mm. kunnan verkkosivuilla, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä ja Soisalon Seutu -lehdessä. Hakuajat, haku- ja raporttilomakkeet ja muut tiedot tällä sivulla. Avustuspäätöksiin voit tutustua täällä:  
http://leppavirta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm 
(valitse pöytäkirjat, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kohdentanut talousarvioissaan määrärahoja avustuksiin seuraavasti:

2015 yhteensä   72 520 €
2016 yhteensä   72 520 €
2017 yhteensä   89 650 €
2018 yhteensä 116 650 € (lisäksi Leppävirran Osuuspankin 20 000 € avustusmääräraha)
2019 yhteensä 126 000 €
2020 yhteensä 128 000 €
2021 yhteensä 128 000 €

Avustussääntö ja muut ohjeet ovat hakulomakkeessa. Sähköiset hakulomakkeet ovat auki avustusten hakuaikoina. Hakulomakkeista on käytettävissä pdf-tiedosto tukimuotoon tutustumiseen tai hakemuksen valmisteluun. Avustushakemusten täyttämiseen ja raportointiin annetaan neuvontaa: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi ja 044-797 5676.

HUOM: Jätä hakemuksesi hakuajan puitteissa eli marraskuussa, ohjaajatuen syyskauden haku toukokuussa. Hakuajan ulkopuolella jätettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

1. Tuki liikunnalle, kylille ja muille toimijoille

Hakuaika edellisen vuoden marraskuussa seuraavan vuoden toimintaan. Avustuspäätökset tehdään vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Avustus maksetaan sen saaneille ennakkona. Avustuksen käyttö raportoidaan vuoden kuluessa. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset.

AVUSTUSTEN HAKULOMAKE  (HAKULOMAKE HARJOITTELUUN)
AVUSTUSTEN RAPORTTILOMAKE

2. Ohjaajatuki

Avustuksella tuetaan kaikkien alojen ja ikäryhmien ohjattua harrastustoimintaa. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: marraskuussa kaudelle 1.1.-31.7. ja toukokuussa kaudelle 1.8.-31.12. Hakemusten perusteella lautakunta tekee ennakkopäätöksen tuesta. Avustuksen saaja raportoi toteutuksesta, maksu raportoinnin perusteella jälkikäteen. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset toimijat.

OHJAAJATUKI HAKULOMAKE  (HAKULOMAKE HARJOITTELUUN)
OHJAAJATUEN RAPORTTILOMAKE

3. Sponsorituki

Sponsorituella on jatkuva hakuaika. Avustusta voivat hakea myös muut kuin leppävirtalaiset toimijat.

SPONSORITUEN HAKULOMAKE
SPONSORITUEN RAPORTTILOMAKE

4. Avustuksen käyttötarkoituksen tai käyttökauden muutoshakemus

Jos saamanne avustuksen käyttötarkoitusta tai käyttöaikaa halutaan muuttaa, on siitä tehtävä hakemus lautakunnalle. Hakemukset käsitellään lautakunnan kokouksissa. Jätä hakemus tällä lomakkeella:

MUUTOSHAKEMUSLOMAKE

Tukemassa Leppävirta-tunnuksen käyttö

Kaikkien avustuksen saajien tulee käyttää tiedotuksessaan Tukemassa Leppävirta -tunnusta.  
Tunnuksen voi ladata seuraavista linkeistä.

PDF

JGP 

PNG

Lisätietoja:  ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676