Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee liikuntaa, kulttuuria, kyliä ja muuta kansalaistoimintaa avustuksilla. Avustusten määrärahaa on pystytty viime vuosina nostamaan.

Yhteenveto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksista 2015-2018

Haettavista avustuksista tiedotetaan mm. kunnan verkkosivuilla, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä ja Soisalon Seutu -lehdessä.

Tilaa uutiskirje

 

Avustussääntö ja muut ohjeet ovat hakulomakkeessa.

1. Tuki liikunnalle, kylille ja muille toimijoille

Hakuaika edellisen vuoden marraskuussa seuraavan vuoden toimintaan. Avustuspäätökset tehdään vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Avustus maksetaan sen saaneille ennakkona. Avustuksen käyttö raportoidaan vuoden kuluessa. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset.

AVUSTUSTEN HAKULOMAKE 
AVUSTUSTEN RAPORTTILOMAKE

2. Ohjaajatuki

Avustuksella tuetaan kaikkien alojen ja ikäryhmien ohjattua harrastustoimintaa. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: marraskuussa kaudelle 1.1.-31.7. ja toukokuussa kaudelle 1.8.-31.12. Hakemusten perusteella lautakunta tekee ennakkopäätöksen tuesta. Avustuksen saaja raportoi toteutuksesta, maksu raportoinnin perusteella jälkikäteen. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset toimijat.

OHJAAJATUKI HAKULOMAKE
OHJAAJATUKI RAPORTTILOMAKE

3. Sponsorointi

Sponsorituella on jatkuva hakuaika. Avustusta voivat hakea myös muut kuin leppävirtalaiset toimijat.

SPONSOROINTI HAKULOMAKE
SPONSOROINTI RAPORTTILOMAKE

Tukemassa Leppävirta

HUOM: Kaikkien avustuksen saajien tulee käyttää tiedotuksessaan Tukemassa Leppävirta -tunnusta.
Tunnuksen voi ladata seuraavista linkeistä.

PDF

JGP 

PNG

Lisätietoja:  ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676