Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee liikuntaa, kulttuuria, kyliä ja muuta kansalaistoimintaa avustuksilla. Avustusten määrärahaa on pystytty viime vuosina nostamaan.

Yhteenveto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksista 2015-2018

Haettavista avustuksista tiedotetaan mm. kunnan verkkosivuilla, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä ja Soisalon Seutu -lehdessä.

Tilaa uutiskirje

Ajankohtaista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous on 31.1.2019. Kokouksessa käsitellään hakemukset kunnan tuesta liikunnalle, kylille ja muille toimijoille (mm. eläkeläis- vammais- ja kulttuuritoimijat), ohjaajapalkkioavustuksesta syyskaudelle 2018 ja ohjaajatuesta kevätkaudelle 2019.

Lautakunnan päätöksiin voi tutustua sivulla  http://leppavirta.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm (valitse pöytäkirjat, toimielin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta)

Avustusmenettelyjen yhdenmukaistaminen ja uudistaminen on ollut lautakunnan tavoitteena ja asiaa valmisteltiin viime kevään aikana. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida prosessia koko valmistelun ajan ja työtä esiteltiin mm. kevään yhdistysfoorumissa, tiedotettiin uutiskirjeessä ja kunnan verkkosivuilla.

Uudistuksen tavoitteena on ollut:

- Yhdenmukainen menettely kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämille avustuksille: Liikunnan avustusmenettely poikkesi aiemmin merkittävästi muista avustusmenettelystä. Nyt hyväksytty uusi avustussääntö on yhdenmukainen kylien, liikunnan ja muiden toimijoiden tukien osalta.
- Ohjatun harrastustoiminnan tuen määrä ohjattua harrastustuntia kohti ja toimijoilta edellytettävät haku- ja raportointimenettelyt ovat yhdenmukaiset eri aloilla.     
- Sähköinen haku ensisijaisena hakumenettelynä: Sekä hakemiseen että raportointiin liittyvät lomakkeet ovat ensisijaisesti sähköisiä. Niille, joille sähköinen haku ei ole mahdollinen, annetaan neuvontaa tai avustetaan hakemuksen täyttämisessä. Paperilomake säilyy tarvittavan siirtymäajan sähköisen rinnalla.
- Kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimialueeseen kuuluvat avustukset käsitellään ja päätökset tehdään lautakunnassa.
- Aikataulumuutos: Hakuaika siirtyy marraskuuksi. Edellisen vuoden marraskuussa haetaan seuraavan kalenterivuoden avustukset.

Avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Poikkeukset: sponsoriavustus jolla on jatkuva hakuaika, sekä ohjaajatuki joka haetaan puolivuosittain. 
Uudistuksesta on tiedotettu medioissa, kunnan verkkosivuilla, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä sekä yhdistysfoorumissa.

Esittelyaineisto uudistuksesta
Tilaisuudessa esitelty aineisto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

Alla on esitelty kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusmuodot. Avustussääntö ja muut ohjeet ovat hakulomakkeessa.

1. Tuki liikunnalle, kylille ja muille toimijoille

Hakuaika edellisen vuoden marraskuussa seuraavan vuoden toimintaan. Avustuspäätökset tehdään vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Avustus maksetaan sen saaneille ennakkona. Avustuksen käyttö raportoidaan vuoden kuluessa. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset.

AVUSTUSTEN HAKULOMAKE 
AVUSTUSTEN RAPORTTILOMAKE

2. Ohjaajatuki

Avustuksella tuetaan kaikkien alojen ja ikäryhmien ohjattua harrastustoimintaa. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: marraskuussa kaudelle 1.1.-31.7. ja toukokuussa kaudelle 1.8.-31.12. Hakemusten perusteella lautakunta tekee ennakkopäätöksen tuesta. Avustuksen saaja raportoi toteutuksesta, maksu raportoinnin perusteella jälkikäteen. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset toimijat.

OHJAAJATUKI HAKULOMAKE
OHJAAJATUKI RAPORTTILOMAKE

3. Sponsorointi

Sponsorituella on jatkuva hakuaika. Avustusta voi hakea myös muu kuin leppävirtalainen toimija.

SPONSOROINTI HAKULOMAKE
SPONSOROINTI RAPORTTILOMAKE

 

HUOM: Kaikkien avustuksen saajien on vuodesta 2016 alkaen täytynyt käyttää tiedotuksessaan Tukemassa Leppävirta -tunnusta, jonka voi ladata alta.

PDF

JGP 

PNG

Lisätietoja:  ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676