Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee liikuntaa, kulttuuria, kyliä ja muuta kansalaistoimintaa avustuksilla. Haettavista avustuksista tiedotetaan mm. kunnan verkkosivuilla, Facebookissa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirjeessä ja Soisalon Seutu -lehdessä. Hakuajat, haku- ja raporttilomakkeet ja muut tiedot on koottu tälle sivulle. Avustuspäätöksiin voit tutustua täällä:  
http://leppavirta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm  
(valitse pöytäkirjat, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kohdentanut talousarvioissaan määrärahoja avustuksiin seuraavasti:

2015 yhteensä   72 520 €
2016 yhteensä   72 520 €
2017 yhteensä   89 650 €
2018 yhteensä 116 650 € (lisäksi Leppävirran Osuuspankin 20 000 € avustusmääräraha)
2019 yhteensä 126 000 €
2020 yhteensä 128 000 €
2021 yhteensä 128 000 €

Avustussääntö ja muut ohjeet ovat hakulomakkeessa. Sähköiset hakulomakkeet ovat auki avustusten hakuaikoina. Hakulomakkeista on käytettävissä pdf-tiedosto tukimuotoon tutustumiseen tai hakemuksen valmisteluun. Avustushakemusten täyttämiseen ja raportointiin annetaan neuvontaa: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi ja 044-797 5676.

HUOM: Jätä hakemuksesi hakuajan puitteissa eli marraskuussa, ohjaajatuen syyskauden haku toukokuussa. Hakuajan ulkopuolella jätettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

1. Tuki liikunnalle, kylille ja muille toimijoille

Hakuaika edellisen vuoden marraskuussa seuraavan vuoden toimintaan. Avustuspäätökset tehdään vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Avustus maksetaan sen saaneille ennakkona. Avustuksen käyttö raportoidaan vuoden kuluessa. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset.

AVUSTUSTEN HAKULOMAKE  (HAKULOMAKE HARJOITTELUUN)
AVUSTUSTEN RAPORTTILOMAKE

2. Ohjaajatuki

Avustuksella tuetaan kaikkien alojen ja ikäryhmien ohjattua harrastustoimintaa. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: marraskuussa kaudelle 1.1.-31.7. ja toukokuussa kaudelle 1.8.-31.12. Hakemusten perusteella lautakunta tekee ennakkopäätöksen tuesta. Avustuksen saaja raportoi toteutuksesta, maksu raportoinnin perusteella jälkikäteen. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset toimijat.

OHJAAJATUKI HAKULOMAKE  (HAKULOMAKE HARJOITTELUUN)
OHJAAJATUEN RAPORTTILOMAKE

3. Sponsorituki

Sponsorituella on jatkuva hakuaika. Avustusta voivat hakea myös muut kuin leppävirtalaiset toimijat. Vuoden 2021 määräraha on kohdennettu Leppävirralla järjestettäviin tapahtumiin. Tutustu avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin täältä.

SPONSORITUEN HAKULOMAKE
SPONSORITUEN RAPORTTILOMAKE

4. Avustuksen käyttötarkoituksen tai -kauden muutoshakemus

Jos saamanne avustuksen käyttötarkoitusta tai käyttöaikaa halutaan muuttaa, on siitä tehtävä hakemus lautakunnalle. Hakemukset käsitellään lautakunnan kokouksissa. Jätä hakemus tällä lomakkeella:

MUUTOSHAKEMUSLOMAKE

5. Tukemassa Leppävirta -tunnuksen käyttö

Kaikkien avustuksen saajien tulee käyttää tiedotuksessaan Tukemassa Leppävirta -tunnusta.  Tunnusta voitte käyttää esim. verkkosivuillanne, jäsenkirjeissänne, sosiaalisessa mediassa ym. maksuttomissa julkaisuissa. Tunnusta ei tarvitse laittaa maksullisiin ilmoituksiin. Tunnuksen voi ladata seuraavista linkeistä.

PDF

JGP 

PNG

Lisätietoja:  ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676

6. Hakijan muistilista


HAKUVAIHEESSA MUISTETTAVAA:

Jos tarvitset neuvontaa, ota yhteyttä ajoissa ennen hakuajan loppua: merja.salminen@leppavirta.fi tai ann-mari.karvinen@leppavirta.fi 

Päätä tarkoitukseen sopiva avustusmuoto.
Tarkista kuka saa hakea ja myös se, mihin kohteisiin tukea ei myönnetä.
Avustuksen sääntö on hakulomakkeen alussa. Lue se.
Valitse avustusmuotoa vastaavat hakemuslomakkeet.
Tarkista hakuaika, jotta ehdit jättää hakemuksen hakuajan loppuun mennessä. Älä jätä hakemusta hakuajan ulkopuolella, silloin sitä ei oteta käsittelyyn.
Muista, että avustus voi olla korkeintaan puolet toteutuneista kokonaismenoista. Mieti, mistä loput rahat tulevat.
Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti.
Hakemuksessa selkeä avustuksen kohteen kuvaus ja perustelut ovat aina eduksi.
Jätä talteen itsellesi / yhdistykselle kopio hakemuksesta. Tulosta tai tallenna PDF-tiedostona ennen lomakkeen lähettämistä.

AVUSTUKSEN SAAJAN MUISTETTAVAA:

Lue saamasi avustuspäätös tarkasti ja noudata sen määräyksiä. Tarkista milloin ja miten avustus pitää raportoida (esim. ohjaajatuen saajien on ilmoitettava toiminnassa tapahtuneista muutoksista tai toiminnan peruuntumisesta). 
Tarkista mitkä liitteet raportoinnissa vaaditaan. Täydennä puuttuvat liitteet niin pian kuin mahdollista.
Avustuksen saajan on käytettävä tiedotuksessaan  Tukemassa Leppävirta -tunnusta. Tunnusta voitte käyttää esim. verkkosivuillanne, jäsenkirjeissänne, sosiaalisessa mediassa ym. maksuttomissa julkaisuissa. Tunnusta ei tarvitse laittaa maksullisiin ilmoituksiin.
Ota yhteyttä, jos avustuksen käyttötarkoitus on muuttumassa tai ette pysty käyttämään avustusta määräaikaan mennessä. Hae lautakunnalta oikeutta käyttää saatu avustus muuhun käyttötarkoitukseen tai muuna aikana.
Hae aktiivisesti myös muuta kuin kunnan tukea toimintaasi. Kunnan avustus voi olla enintään puolet hankkeesta.