Löydä uusia näkökulmia ja suuntia työelämään ASKEL-hankkeen kautta!


Leppävirran kunta on vuosina 2019 – 2022 mukana työllistymisen yhteispalvelu ASKEL-hankkeessa. ASKEL-hankkeeseen osallistuvat leppävirtalaiset työnhakijat saavat työnhakumatkansa tueksi ASKEL-hankkeen työhönvalmentajan. Työhönvalmentajan tavoitteena on asiakkaan kanssa yhdessä löytää reitti palkkatyöhön tai ammatilliseen koulutukseen.

Mikä ASKEL?

Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL –hankkeen (ESR) päämääränä on rakennetyöttömyyden hillitseminen. Hankkeen tavoitteena on luoda työvoimahallinnon ja kunnan välille työllistymisen yhteispalvelumalli rakennetyöttömien asiakasprosessien hoitoon. Hanke toteutetaan hankeparimallilla, jossa päähankkeesta vastaa Kuopion kaupunki ja sisarhankkeesta TE-hallinto.


Mitä tehdä jos haluat ASKEL-hankkeen työnhakijaksi?

ASKEL-hankkeen asiakkaaksi pääset sopimalla osallistumisestasi yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa.
Ota yhteyttä TE-toimiston asiantuntijaasi tai Leppävirran kunnan työllisyyspalveluihin.


Lisätietoja:
- Minttu Weissman, työhönvalmentaja/ ASKEL- hanke p. 044 7182010 minttu.weissman@kuopio.fi