Kuvaus Leppävirran kunnan tiedoista ja asiakirjoista tiedonsaantia varten  

Kunta ylläpitää tiedonhallintalain mukaisesti kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Asiarekisteri on looginen kokonaisuus vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä, operatiivisiin tietojärjestelmissä ja paperiaineistossa. Kuvaus avustaa tiedon pyytäjää kohdentamaan tietopyynnön oikeaan rekisteriin tai asiakirjaan.

Verkossa asiointi -sivulle on koottu linkit tietojärjestelmiin, joihin kirjaudutaan asiointia varten henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Kaikista henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaseloste, jossa ilmoitetaan rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa rekisteristä. Lista päivittyy vielä.

Hallinto- , talous- ja henkilöstöpalvelut
- asianhallintarekisteri Tweb: kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden hallinnolliset päätökset, sopimustenhallinta, 
- luottamushenkilörekisteri WebLumu: luottamushenkilöiden yhteystiedot, sidonnaisuusrekisteri
- henkilöstöhallinnon tietovaranto; työsuhde- ja palkkatiedot
- taloushallinnon tietovarannot

Tekninen toimi
- lupapalvelut Lupapiste.fi

Ympäristötoimi

Kasvu ja oppiminen
- Daisy
- Primus

Kulttuuri ja vapaa-aika
- kirjaston asiakasrekisteri

Terveys- ja sosiaalipalvelut
- Omakanta