Asemakaava ohjaa rakentamista ja maankäyttöä

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaava osoittaa alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Kaavaa laadittaessa otetaan huomioon, maakuntakaavat ja yleiskaavat.

Ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista.
Leppävirralla on kolme asemakaavoitettua taajamaa, yhteispinta-alaa on n. 954 ha.

Ajantasa-asemakaavat:

KIRKONSEUDUN AJANTASA-ASEMAKAAVA

Keskusta-alueen asemakaavan muutos (hyv. KV 11.12.2017 § 87)

Ajantasa-asemakaava

Keskusta-alueen asemakaavan muutos teollisuusalue, Ruutanan alue ja kortteli 82 osa, (hyv. KV 28.2.2022 §3)

SORSAKOSKEN AJANTASA-ASEMAKAAVA

Sorsakosken asemakaavan muutos korttelissa 85 (osa) ja 88, 2021 -pdf
 
Sorsakosken-ajantasa-asemakaava-pdf

ORAVIKOSKEN AJANTASA-ASEMAKAAVA

Oravikosken-asemakaava-pdf