Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Asemakaava osoittaa alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Kaavaa laadittaessa otetaan huomioon, maakuntakaavat ja yleiskaavat.
Ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista.

Leppävirralla on kolme asemakaavoitettua taajamaa, yhteispinta-alaa on n. 954 ha.

Ajantasa-asemakaavat

KIRKONSEUDUN AJANTASA-ASEMAKAAVA

Ajantasa-asemakaava-2018

SORSAKOSKEN AJANTASA-ASEMAKAAVA
 
Sorsakosken-ajantasa-asemakaava-pdf

ORAVIKOSKEN AJANTASA-ASEMAKAAVA

Oravikosken-asemakaava-pdf