Ehdota Leppävirran kulttuurin, liikunnan, vapaaehtoistyön palkittavia sekä kunnia-ammattilaista

29.01.2021 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain seuraavat palkinnot:

Kulttuurin ja taiteen palkinto
Liikunnan ja urheilun palkinto
Vapaaehtoistyön palkinto
Kunnia-ammattilainen

Kunkin palkinnon suuruus on 500 €. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämän palkinnon saaja voi olla teko tai toimija (henkilö, työryhmä, organisaatio), kunnia-ammattilaisessa vain henkilöt. Kunnia-ammattilainen valitaan vuorovuosin näiltä toimialoilta: alkutuotanto, teollisuus, palvelut. Vuonna 2021 palkitsemisvuorossa ovat palvelut. Samalle toimijalle palkinnon voi myöntää vain kerran. Myönnetyn palkinnon perustelu voi olla joko ajankohtainen merkittävä saavutus tai pitkäjänteisestä toiminnasta palkitseminen. Kuntalaiset voivat ehdottaa palkinnon saajia vuosittain. Ehdotuksissa täytyy olla perustelut sekä palkinnon ehdottajan ja saajaksi ehdotetun yhteystiedot. Lautakunta tekee päätökset palkinnoista kevään kokouksissaan. Kaikki palkinnot jaetaan 4.6. Leppävirta-päivän kotiseutujuhlassa.

Palkittavia voi ehdottaa tällä lomakkeella helmikuun loppuun mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/EAC2EB1B2EC5FB96

Lomake on kunnan tiedotteissa sekä tällä verkkosivulla: https://leppavirta.fi/palkinnot

Samalla sivulla on tietoa aiemmin palkituista.
Ehdotuksen voi halutessaan tehdä myös paperilomakkeelle, joita saa kirjaston asiakaspalvelusta.

Lisätietoja:

Ann-Mari Karvinen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Leppävirran kunta
ann-mari.karvinen@leppavirta.fi
044 797 5676
https://leppavirta.fi/kulttuurijavapaaaika