Odotusajat vanhuspalveluihin alkuvuonna 2020

15.07.2020 klo 10:50 | Jaa Facebookiin


Leppävirralla kiireelliset ikäihmisten sosiaalipalvelut on pystytty järjestämään välittömästi.
Sosiaalipalvelut on pystytty järjestämään seuraavasti:
- omaishoidontuen saajista 68 % on saanut palvelun määräajassa
- kotihoidon saajista 53 % on saanut palvelun määräajassa

Syy palvelun saamiseen myöhässä johtuu pääasiallisesti omaisten/läheisten sekä palvelutarpeen arvioijan aikataulujen yhteensovittamisesta.

Osa myöhästymisistä on johtunut haasteista sijaisrekrytoinnissa, jolloin työntekijän äkilliseen poissaoloon ei ole saatu sijaista ja jo sovittua palvelutarpeen arviointia on jouduttu siirtämään toiseen ajankohtaan.

Sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus on jätetty.
Palvelutarpeen arviointi on tehtävä vähintään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta tai erittäin kiireellisessä tapauksessa välittömästi.
Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut yhteydenotosta siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Tiedot sosiaalipalvelujen odotusajoista julkaistaan puolivuosittain Soisalon Seutu – lehdessä sekä internetissä Ikäihmisten palvelut-sivustolla.
Kunnan tiedotusvelvollisuus asiassa on määritelty Vanhuspalvelulaissa (26 §).

Lisätiedot:
vt. kotihoidon esimies Hanna Hämäläinen
p. 044 797 5413