Johtava sosiaalityöntekijä Liisa Kallunki aloitti

07.07.2020 klo 07:10 | Jaa Facebookiin

Muutoksia aikuissosiaalityön palveluissa

Leppävirran kunnan perusturvapalvelujen tiedote 3.7.2020

Johtava sosiaalityöntekijä Liisa Kalunki vastaa sosiaali- ja perhetyön vastuualueen lähiesimiestehtävistä, vastuualueella tehtävän työn kehittämisestä sekä kunnan lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityöstä.

Aikuissosiaalityön tehtäviä ja kirjainjakoa on muutettu

Aikuissosiaalityössä hoidetaan 18-64 vuotiaiden sosiaalityö kokonaisvaltaisesti.
Sosiaalityöntekijään voi olla yhteydessä mm. sosiaalisten ongelmien selvittämisessä, perhetilanteeseen, asumiseen ja päihteidenkäyttöön, mielenterveyden tukeen sekä toimeentuloturvaan tai työllisyyteen liittyvissä asioissa.

Sosiaali- ja perhetyön vastuualueella on aloittanut työnsä sosiaaliohjaajat Eila Väntti ja Jenna Ryynänen. Heidän työnkuvaansa kuuluu lapsiperheiden arjessa tapahtuva ohjaus, neuvonta ja perhetyö sekä lasten ja nuorten kanssa tehtävä ammatillinen tukihenkilötyöskentely. Sosiaaliohjaajien asiakkaita ovat kunnan sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon asiakkaat.

Sosiaalityöntekijä Sanna Heikkisen vastuualueena on Leppävirran kunnan vammaispalvelut. Sanna työskentelee myös yli 65-vuotiaiden sosiaalityöntekijänä.

Apua kannattaa pyytää ajoissa

Sosiaali- ja perhetyön vastuualueen työntekijät työskentelevät asiakkaita varten ja kuntalaisten parhaaksi.
Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kannattaa olla yhteydessä sosiaalitoimistoon ja perheneuvolaan mahdollisimman varhain. Usein sosiaaliset pulmat ja tarvittavat palvelut selviävät näin helpoiten ja asiakkaan edun mukaisesti.

Lisätietoa sosiaali- ja perhetyön palveluista sekä yhteystiedot tästä

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen