Etäoppilaiden kouluruoka korvataan

02.04.2020 klo 19:25 | Jaa Facebookiin

Maksusitoumus käy paikallisiin kauppoihin

Leppävirran kunta korvaa etäopetuksessa olevien perusopetuksen oppilaiden kouluruokailun ruokarahalla poikkeusolojen ajalta 1.4.-13.5.2020. 

Maksusitoumus haetaan kunnan sivistysosastolta. Hakuohje on lähetetty perheisiin Wilman kautta.

Maksusitoumus käy paikallisiin ruokakauppoihin. Ruokarahan suuruus on 3 € yhdeltä koulupäivältä.
Ruokaraha todettiin perheiden kannalta oikeudenmukaiseksi sekä turvalliseksi järjestelyksi.

Kunnanjohtajan päätös 1 /2020 1.4.2020

Lisätiedot:
sivistysjohtaja Sari Ihalainen
p. 044 797 5669
sari.ihalainen@leppavirta.fi

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen