Akkumineraaleja vähänlaisesti - GTK:n raportti valmistumassa

22.01.2020 klo 10:00

Yleisötilaisuus Sorsakoskella 14.5. klo 18

tiedote 20.1.2020
GTK Mineraalitalouden ratkaisut yksikkö

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN LEPPÄVIRTA-HEINÄVESI-TUUSNIEMI ALUEEN TUTKIMUKSISTA

Geologian tutkimuskeskus (GTK) aloitti vuonna 2019 alueelliset kallioperätutkimukset Leppävirta-Heinävesi-Tuusniemi alueella osana nelivuotista akkumineraaliprojektia. Tutkimuksella päivitetään perustieto kallioperästä, jonka pohjalta arvioidaan todennäköisyys hyödyntämiskelpoisten malmien esiintymiselle alueella. Mielenkiinnon kohteena oli etenkin se olisiko Outokummun alueelle tyypillisten malmien isäntäkiviä löydettävissä Leppävirralta Soisalon saaren pohjoisosista.

Viime vuonna alueella tehtiin maastossa kallioperäkartoitusta, geofysikaalisia mittauksia ja kairauksia eräiden magneettisten ja sähköisten häiriöiden aiheuttajan selvittämiseksi. Lisäksi tehtiin alueellista painovoimamittausta lentokoneella Puutossalmelta Juojärvelle ulottuneella alueella.

Tulokset eivät ole vielä kaikilta osin käytettävissä ja kerätyn aineiston läpikäynti on kesken. Alustavaan tulkintaan perustuen hyödyntämiskelpoisten malmiesiintymien löytäminen Soisalon pohjoisosista on epätodennäköistä.

Alueen tutkimuksissa on siirrytty pääosin raportointivaiheeseen. Raportti alueen tutkimuksista ja kallioperäkartan päivitys valmistunevat vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2020 maastossa jatketaan painovoimamittauksia Suvasveden ja Heinäveden keskustan välisellä alueella. Myöhemmin vastaava mittaus tehtäneen Tuusniemen kylältä Kallavedelle ulottuvalla kapealla vyöhykkeellä. Kallioperäkartoitusta jatketaan paikoin viime vuotisen havaintoverkon täydentämiseksi ja tehtyjen havaintojen tarkistamiseksi.

Opiskelijat perehtyvät kallioperäkartoitukseen 

Toukokuun lopussa GTK ja kaikki neljä Suomessa geologeja kouluttavaa yliopistoa järjestävät yhteisen kallioperäkartoituksen jatkokurssin Leppävirralla Kotalahden ja Sorsakosken kylien välisellä alueella. Kaksiviikkoiselle kurssille osallistuu yli 20 opiskelijaa, joita perehdytetään kallioperäkartoituksen koko työketjuun paljastumahavainnoista ja aineiston käsittelystä kartan laadintaan.

Yleisötilaisuus tutkimuksista 14.5. Sorsakoskella

Kaikille alueen tutkimuksista, kallioperäkartoituskurssista ja kallioperästä kiinnostuneille avoin tiedotus ja keskustelutilaisuus Sorsakosken Seurala kylätalossa (Sorsakoskentie 12) torstaina 14.5. kello 18:00 alkaen.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Perttu Mikkola / p. 040 566 8017 / perttu.mikkola@gtk.fi
Akkumineraaliprojektin kotisivut > >


GTK:n tutkimusalue kartalle violetilla rajattuna.
Mustalla rajattuna alue jolla suoritetaan painovoimamittauksia.
Punaisella alue jota tutkitaan toukokuisella kallioperäkartoituskurssilla.

2020_01_20_GTK_Savon_tutkimukset.jpg

 

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen