Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion

17.12.2019 klo 08:30

Tulos puristettu ylijäämäiseksi

Talousarvioesityksessä on huomioitu toiminnallisina muutoksina talouden tasapainottamispakettiin kuuluvat keinot aikataulutettuna kunnanvaltuuston päätöksen mukaan. Talousarviovuoden 2020 tilikauden ylijäämä on 49 536 euroa.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2020 on ulkoisten toimintakulujen osalta 67,944 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat esityksessä -58,404 milj. euroa, mikä on sama taso kuin kuluvan vuoden alkuperäisessä talousarviossa, kuitenkin 0,380 milj. euroa annettua kehystä enemmän. Kuluvan vuoden 2019 toteumaennuste on lähes 4 milj. euroa alijäämäinen.

Olennaisimmat vuotta 2020 koskevat muutokset:
- Paukarlahden päiväkoti on suljettu lopullisesti syksyllä 2019 ja päivähoito järjestetään Oravikoskella tai perheiden tarpeiden mukaan tarkoituksenmukaisimmassa paikassa.
- Sorsakosken 4-6 luokan oppilaiden opetus järjestetään pysyvästi kirkonkylässä.
- Lukio-opetus siirtyy Kivelän yläkoulun yhteyteen elokuussa 2020.
- Sosiaalitoimeen perustetaan yhteensä neljä uutta tehtävää mm. ostopalvelutarpeen pienentämiseksi.
- Kotihoito- ja palveluasumisen vaihtoehtojen kartoittamiseen ja Sotekiinteistö -kysymystä varten on perustettu työryhmät.
- Kysterille on esitetty 240 000 euron säästötavoite.
- Liikunnan ostopalveluja on vähennetty, tavoitteeksi on asetettu 200.000 € vähennys.
- Talousarvioesitykseen sisältyy tasapainottamisohjelman mukaisesti eräitä henkilöstövähennyksiä, joista pääosa toteutunee luonnollisen poistuman kautta ja osin irtisanomisina.

Suunnitelmavuosille 2020 - 2022 tavoitellaan tasapainoista taloutta. Kunnanvaltuuston 18.11.2019 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa noudatetaan.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022 on luettavissa kunnan verkkosivulta tästä.
Kaudella 2019 aloitetun kuntatalouden tasapainotustyön aineistot on luettavissa tästä.

Veroprosentit ennallaan

Ainoa verotusmuutos vuodelle 2020 on voimalaitosveroprosentin nosto 2,85 prosentista 3,0 prosenttiin. Kunnan tuloveroprosentti on 21,00 %. Se on ollut saman suuruinen vuodesta 2018.
Kiinteistöveroprosenttien suuruudet v. 2020:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,00
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00

Lisätiedot:
kunnanjohtaja Matti Raatikainen
p. 044 7906 082
matti.raatikainen @ leppavirta.fi

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen