Leppävirta aloittaa YT-neuvottelut

24.09.2019 klo 13:40

Henkilöstömenojen säästötavoite 1,5 milj.euroa

Leppävirran kunnanhallitus päätti eilisessä kokouksessaan käynnistää yhteistoimintaneuvottelut  taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Taustalla on kunnan talouden heikko tilanne.

Kuluvan  vuoden 2019 talousarvion ennakoidaan olevan 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suurimpana  syynä on verotulojen huomattavasti ennakoitua huonompi kehitys. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa on mittavia ylityspaineita.

Taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi kunnanhallitus päätti helmikuussa 2019 aloittaa talouden tasapainottamistyön, joka laaditaan vuosille 2020–2022.
Tervehdyttämisen tavoitteeksi  on asetettu 3,5 miljoonan euron pysyvä vähenemä käyttötalousmenoissa. Tästä tavoitteesta  osan on edellytetty toteutuvan jo vuoden 2020 talousarviossa, josta syystä vuoden 2020 talousarviokehys on tiukka.

Käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut koskevat sekä pitkän tähtäimen talouden tasapainottamistyötä, että vuoden 2020 talousarviota.
Neuvottelut kohdentuvat kunnan nettokustannusten pysyvään alentamiseen 3,5 miljoonalla eurolla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja, joilla saadaan aikaan pysyviä säästöjä.
Lisäksi hyödynnetään myös kertaluonteisia säästöjä, kuten lomarahojen vapaaksi vaihtamista ja vapaaehtoisia palkattomia vapaita.
Tämän hetken arvion mukaan henkilöstömenojen osuus säästötavoitteesta on karkeasti arvioiden n. 1,5 miljoonaa euroa vuosien 2020–2022 aikana.

Neuvottelujen käynnistyessä talouden kokonaistarkastelu on vielä kesken. Säästöjen kohdentuminen tarkentuu talouden tasapainotuskokonaisuuden jäsentyessä.

Henkilöstömenojen säästöissä tulee muistaa se, ettei asiakasturvallisuutta vaaranneta ja että jatkossakin kyetään tarjoamaan kuntalaisille lakisääteiset palvelut.

Kunta toivoo, että neuvottelujen edetessä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa kyetään löytämään aidosti uusia toiminnallisia ratkaisuja, joilla kyetään tukemaan tiukan taloustilanteen edellyttämää toiminnan tehostamista.

Yhteistoimintaneuvottelut kestävät 30.9.–8.11.2019.
Henkilöstölle YT-menettelystä on tiedotettu tänään.
Talouden tasapainottamissuunnitelman hyväksymiskäsittely etenee seuraavasti:
- kunnanhallitus 11.11.
- kunnanvaltuusto 18.11.
Vuoden 2020 talousarvio hyväksytään kunnanvaltuustossa 9.12.

Kunnanhallituksen päätös 24.9.2019 § 154: YT -menettelyn käynnistäminen tästä.

Tiedustelut:
kunnanjohtaja Matti Raatikainen, puh. 044 790 6082, matti.raatikainen@leppavirta.fi

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen