Leppävirran kunnan äänestysaluejako muuttuu 1.1.2021 alkaen. Äänestysalueita on neljä aiemman yhdeksän sijaan. Samalla otetaan käyttöön äänestysauto.

Äänestysauto ja uusi äänestysaluejako on käytössä ensimmäisen kerran kuntavaaleissa 2021.
Muutoksista päätti kunnanvaltuusto 16.3.2020 § 17. Valtuuston kokouksen pöytäkirja tästä.

ÄÄNESTYSALUEJAKO

Leppävirta I
- muodostuu yhdistämällä nykyiset äänestysalueet: Kirkonkylä I, Kirkonkylä II ja Timola

Leppävirta II
- sama kuin nykyinen äänestysalue: Oravikoski

Leppävirta III
- sama kuin nykyinen äänestysalue: Sorsakoski

Leppävirta IV
- muodostuu yhdistämällä nykyiset äänestysalueet: Konnuslahti, Kurjala, Näädänmaa ja Mustinsalo

Äänestysalueiden äänestyspaikoista päätetään vaalikohtaisesti.

ÄÄNESTYSAUTOSSA VOI ÄÄNESTÄÄ ENNAKKOON

Käyttöön otetaan liikkuva ennakkoäänestyspaikka, äänestysauto. Sen reitti ajetaan kerran ennakkoäänestysaikana.

Auton reitit ja aikataulut päättää kunnanhallitus keskusvaalilautakunnan esityksestä vaalikohtaisesti.
Leppävirran kunnantalo toimii edelleen aiemman mukaisesti ennakkoäänestyspaikkana.